Giới thiệu

  • Địa chỉ: Trụ sở : 58/4 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM
    VPDD : OO2 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

  • Điện thoại

  • Mail:

  • Fax https://www.facebook.com/Dược-Phẩm-Đại-Hưng-350146361984163/